Language versionJosef Sodomka mladší

Velký talent
Pokračovatel rodinné tradice Josef Sodomka se narodil 7. června 1904 ve Vysokém Mýtě v čp. 101 na Choceňském předměstí. Již od raného dětství pozorně sledoval práci svého otce, která jej zaujala natolik, že se rozhodl jít v jeho stopách. Výuční list získal právě v podniku svého otce, kde se učil kolářství v letech 1918 až 1920. V roce 1921 odešel studovat na Státní odbornou školu do Kašperských Hor, jejímž absolvováním o rok později získal vysvědčení, které jej opravňovalo k samostatné kolářské živnosti. Poté krátce pracoval v kolářské dílně svého otce a od konce roku 1923 do května 1925 působil v podniku Laurin & Klement. Poté se mu podařilo přesvědčit otce, že budoucnost podniku je ve výrobě karosérií pro automobily. Během několika let se umění mladého Josefa Sodomky stalo známým nejen v Československu, ale také za hranicemi a poptávka po krásných a originálních vozech karosovaných ve Vysokém Mýtě se stále zvětšovala.

Josef Sodomka mladší se stal majitelem továrny
4. října 1930 uzavřel Josef se svým otcem, který odešel na trvalý odpočinek, trhovou smlouvu na prodej 50 % podniku za cenu 130 000 Kč. Druhou polovinu získala jeho nevlastní matka Bohumila, která ale během roku 1931 zemřela a po vyplacení podílu sestrám se Sodomka mladší stal majitelem celé továrny.

Válečná léta
Druhá světová válka výrazně omezila a později zastavila produkci osobních automobilů; páteř výroby tvořily zejména autobusy a užitková vozidla. Po květnu 1945 Sodomka opět navázal spolupráci s československými výrobci osobních automobilů a jeho velikou touhou bylo zřízení moderního karosářského studia a vznik specializované střední odborné karosářské školy.

Znárodnění a zatčení
Změna režimu v roce 1948 vyvolala uvalení národní správy na Sodomkovu továrnu a bývalý majitel se stal podnikovým ředitelem. Tuto funkci zastával Josef Sodomka více než dva roky, 16. listopadu 1950 byl ale ve svém bytě ve Vysokém Mýtě zatčen a převezen na Krajské velitelství StB v Pardubicích. Zanedlouho poté byl přesunut do vazební věznice v Chrudimi.

Vězení
15. června 1951 bylo podáno na Josefa Sodomku trestní oznámení pro „pletichy proti znárodnění, daňové machinace a podezření z vyzvědačství“. Vyšetřovatelům se nelíbilo zejména to, že několik dní před znárodněním své továrny převedl z účtu podniku na vlastní konto 2 miliony korun. Na základě dvou revizních zpráv také zjistili, že došlo „k daňovým nedoplatkům“ Sodomkovy karosárny ve více než milionové hodnotě.
I v době strávené ve vazební věznici měl Josef Sodomka stále nové nápady a kreslil si návrhy nových typů karoserií. Tyto návrhy mu však byly zabaveny a sám jejich autor byl obviněn z úmyslu propašovat je z věznice. Rozsudkem okresního soudu v Pardubicích z 8. prosince 1951 byl uznán vinným a odsouzen k odnětí svobody na 3 roky a peněžitému trestu 50 000 Kčs. Po odvolacím líčení u krajského soudu 24. března 1952 byl jeho trest snížen na 2 roky a 5 měsíců.

Život v ústraní a chudobě
Po propuštění z vězení nemohl získat zaměstnání v okruhu svého bydliště, proto dojížděl až do vzdáleného Mnichova Hradiště, kde pracoval jako konstruktér a zkušební technik v podniku Liaz. Ironií osudu bylo, že autor mnoha nádherných automobilů nakonec vlastnil pouze plátěnou tříkolku Velorex. Zemřel 9. února 1965 a o čtyři dny později byl pochován na vysokomýtském hřbitově.

Otevírací doba muzea
Po zavřeno
Út - Pá 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
So - Ne 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:00

© Matyáš Hájek - www.designhajek.cz

Sáčky do vysavače Půjčovna karavanů
Šemberova 125/I
566 01 Vysoké Mýto
muzeum@muzeum.myto.cz
tel.: 465 461 950