Language version


Archeologické výzkumyArcheologické pracoviště Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě vzniklo roku 2005, od téhož roku disponuje muzeum oprávněním na provádění archeologických výzkumů na území Pardubického kraje se zaměřením na okres Ústí nad Orlicí.

archeolog:
PhDr. David Vích
465 461 962
739 578 523
vich@muzeum.myto.cz

Činnost archeologa spočívá ve správě a budování archeologické podsbírky, terénní prospekci a provádění záchranných archeologických výzkumů.


Činnost archeologického pracoviště

Vědecká činnost se zaměřuje na oblast okresu Ústí nad Orlicí. Snahou je postihnout historický vývoj regionu v pravěku, středověku i novověku. V rámci tohoto regionu provádíme záchranné archeologické výzkumy. Jedná se o výzkumy na stavbách s komerčním využitím a o archeologický dohled nad individuální výstavbou. Tuto činnost provozujeme na základě pověření MK ČR a na základě dohody s AV ČR.


Zákony a památková péče

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě zajišťuje dle zákona 20/1987 Sb. v platném znění památkovou péči v oblasti archeologie především na území pověřených obcí Česká Třebová, Králíky, Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto a Žamberk. Z citovaného zákona vyplývá kromě jiného povinnost stavebníků předem ohlásit zamýšlené terénní zásahy (formuláře a zákon ke stažení viz. níže).

V oblasti archeologické památkové péče zajišťuje Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě zejména:
- odborná stanoviska (vyjádření ke stavební činnosti)
expertní listy ke kolaudaci
- záchranné archeologické výzkumy a dohledy při terénních zásazích v daném území

K žádosti o vyjádření je třeba v muzeu odevzdat:
- stručnou žádost o vyjádření ke stavebnímu povolení s přesným názvem stavební akce včetně lokace a adresou stavebníka
- kopii situačního plánku
- u rozsáhlejších staveb i kopii celkového plánu stavby

Inventární čísloprcPředmětLokalitaDatace
11- 1036nemánádoba ??? středověk
21- 1037nemáklín kopytovitý Vysoké Mýto neolit
31- 10381045/65nádoba Vraclav raný středověk
41- 10391044/65nádoba Vraclav raný středověk
51- 1040 až 1041nemánádoba Sedlec doba laténská
61- 1042nemábrousek Domoradice neurčeno
71- 1043nemáneurčeno Čáslav raný středověk
81- 1044nemánádoba Vraclav mladší doba hradištní
91- 1045nemánádoba Vraclav mladší doba hradištní
101- 1046nemánádoba Vraclav - předhradí mladší doba hradištní
111- 1047nemánádoba Vraclav - předhradí mladší doba hradištní
121- 1048nemánádoba Vraclav mladší doba hradištní
131- 1049nemánádoba Vraclav mladší doba hradištní
141- 105nemánádoba Skořenice mladší doba hradištní
151- 1050nemánádoba Vraclav mladší doba hradištní
161- 1051nemánádoba Vraclav - předhradí mladší doba hradištní
171- 1052nemánádoba Vraclav mladší doba hradištní
181- 1053nemánádoba Vraclav mladší doba hradištní
191- 1054nemánádoba Vraclav mladší doba hradištní
201- 1055nemánádoba Vraclav mladší doba hradištní
<< Předchozí       1  2  3  4  5  6  7  8       Další >>

Otevírací doba muzea
Po zavřeno
Út - Pá 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
So - Ne 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:00

© Matyáš Hájek - www.designhajek.cz

Sáčky do vysavače Půjčovna karavanů
Šemberova 125/I
566 01 Vysoké Mýto
muzeum@muzeum.myto.cz
tel.: 465 461 950