Language version


Archeologické výzkumyArcheologické pracoviště Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě vzniklo roku 2005, od téhož roku disponuje muzeum oprávněním na provádění archeologických výzkumů na území Pardubického kraje se zaměřením na okres Ústí nad Orlicí.

archeolog:
PhDr. David Vích
465 461 962
739 578 523
vich@muzeum.myto.cz

Činnost archeologa spočívá ve správě a budování archeologické podsbírky, terénní prospekci a provádění záchranných archeologických výzkumů.


Činnost archeologického pracoviště

Vědecká činnost se zaměřuje na oblast okresu Ústí nad Orlicí. Snahou je postihnout historický vývoj regionu v pravěku, středověku i novověku. V rámci tohoto regionu provádíme záchranné archeologické výzkumy. Jedná se o výzkumy na stavbách s komerčním využitím a o archeologický dohled nad individuální výstavbou. Tuto činnost provozujeme na základě pověření MK ČR a na základě dohody s AV ČR.


Zákony a památková péče

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě zajišťuje dle zákona 20/1987 Sb. v platném znění památkovou péči v oblasti archeologie především na území pověřených obcí Česká Třebová, Králíky, Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto a Žamberk. Z citovaného zákona vyplývá kromě jiného povinnost stavebníků předem ohlásit zamýšlené terénní zásahy (formuláře a zákon ke stažení viz. níže).

V oblasti archeologické památkové péče zajišťuje Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě zejména:
- odborná stanoviska (vyjádření ke stavební činnosti)
expertní listy ke kolaudaci
- záchranné archeologické výzkumy a dohledy při terénních zásazích v daném území

K žádosti o vyjádření je třeba v muzeu odevzdat:
- stručnou žádost o vyjádření ke stavebnímu povolení s přesným názvem stavební akce včetně lokace a adresou stavebníka
- kopii situačního plánku
- u rozsáhlejších staveb i kopii celkového plánu stavby

Inventární čísloprcPředmětLokalitaDatace
11- 512nemánádoba vrcholný středověk
21- 89652/67nádoba Vysoké Mýto - náměstí Př. Ot. II., čp. 90
31- 1818nemápšenice zuhelnatělá Vraclav
41- 97 až 98nemánádoba Skořenice mladší doba hradištní
51- 1160nemácihla Svišťov (Bulharsko) 1. stol. př.n.l.
61- 1161nemákahan Pompeje /Itálie/ 1. stol. př.n.l.
71- 1162nemákahan Pompeje /Itálie/ 1. stol. př.n.l.
81- 1163 až 1168nemáslzné lampičky Pompeje /Itálie/ 1. stol. př.n.l.
91- 1169nemáspona Pompeje /Itálie/ 1. stol. př.n.l.
101- 1170nemáspona Pompeje /Itálie/ 1. stol. př.n.l.
111- 1171nemášipka Pompeje /Itálie/ 1. stol. př.n.l.
121- 1172nemášipka Pompeje /Itálie/ 1. stol. př.n.l.
131- 1173nemášipka Pompeje /Itálie/ 1. stol. př.n.l.
141- 1174nemášipka Pompeje /Itálie/ 1. stol. př.n.l.
151- 1175nemáklíč Pompeje /Itálie/ 1. stol. př.n.l.
161- 1176nemáklíč Pompeje /Itálie/ 1. stol. př.n.l.
171- 1177nemátyčinka Pompeje /Itálie/ 1. stol. př.n.l.
181- 1178nemákroužek Pompeje /Itálie/ 1. stol. př.n.l.
191- 320nemánádoba ??? 15. stol.
201- 252031/2003nádoba Vysoké Mýto - ul. B. Němcové, přípojky 15. stol.-novověk
1  2  3  4  5  6       Další >>

Otevírací doba muzea
Po zavřeno
Út - Pá 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
So - Ne 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:00

© Matyáš Hájek - www.designhajek.cz

Sáčky do vysavače Půjčovna karavanů
Šemberova 125/I
566 01 Vysoké Mýto
muzeum@muzeum.myto.cz
tel.: 465 461 950