Language version


Archeologické výzkumyArcheologické pracoviště Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě vzniklo roku 2005, od téhož roku disponuje muzeum oprávněním na provádění archeologických výzkumů na území Pardubického kraje se zaměřením na okres Ústí nad Orlicí.

archeolog:
PhDr. David Vích
465 461 962
739 578 523
vich@muzeum.myto.cz

Činnost archeologa spočívá ve správě a budování archeologické podsbírky, terénní prospekci a provádění záchranných archeologických výzkumů.


Činnost archeologického pracoviště

Vědecká činnost se zaměřuje na oblast okresu Ústí nad Orlicí. Snahou je postihnout historický vývoj regionu v pravěku, středověku i novověku. V rámci tohoto regionu provádíme záchranné archeologické výzkumy. Jedná se o výzkumy na stavbách s komerčním využitím a o archeologický dohled nad individuální výstavbou. Tuto činnost provozujeme na základě pověření MK ČR a na základě dohody s AV ČR.


Zákony a památková péče

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě zajišťuje dle zákona 20/1987 Sb. v platném znění památkovou péči v oblasti archeologie především na území pověřených obcí Česká Třebová, Králíky, Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto a Žamberk. Z citovaného zákona vyplývá kromě jiného povinnost stavebníků předem ohlásit zamýšlené terénní zásahy (formuláře a zákon ke stažení viz. níže).

V oblasti archeologické památkové péče zajišťuje Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě zejména:
- odborná stanoviska (vyjádření ke stavební činnosti)
expertní listy ke kolaudaci
- záchranné archeologické výzkumy a dohledy při terénních zásazích v daném území

K žádosti o vyjádření je třeba v muzeu odevzdat:
- stručnou žádost o vyjádření ke stavebnímu povolení s přesným názvem stavební akce včetně lokace a adresou stavebníka
- kopii situačního plánku
- u rozsáhlejších staveb i kopii celkového plánu stavby

Inventární čísloprcPředmětLokalitaDatace
11- 320nemánádoba ??? 15. stol.
21- 523nemánádoba ??? pravěk
31- 664nemástřelivo prakové ??? neurčeno
41- 665nemástřelivo prakové ??? neurčeno
51- 667nemánádoba ??? pravěk
61- 8101030??/65nádoba ??? mladší doba hradištní
71- 1036nemánádoba ??? středověk
81- 1954nemásekera ??? novověk
91- 1955nemákladívko hornické ??? novověk
101- 1956 až 1962nemáostruhy ??? novověk
111- 2043 až 2048nemánádoba ??? vrcholný středověk
121- 2051nemázuby medvědí ??? paleolit
131- 2232nemápodkova ??? neurčeno
141- 23031031/65nádoba ??? pravěk
151- 23041029/65nádoba ??? pravěk
161- 2305 až 23091031??/65nádoba ??? pravěk
171- 2322 až 23241037/65zvířecí kosti ??? neurčeno
181- 811nemásekeromlat Běstovice novověk
191- 2254??struska železná Bohuňovice středověk - novověk
201- 685 až 691nemáhřebíky Brandýs n. O. novověk
1  2  3  4  5  6       Další >>

Otevírací doba muzea
Po zavřeno
Út - Pá 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
So - Ne 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:00

© Matyáš Hájek - www.designhajek.cz

Sáčky do vysavače Půjčovna karavanů
Šemberova 125/I
566 01 Vysoké Mýto
muzeum@muzeum.myto.cz
tel.: 465 461 950