Language version


Archeologické výzkumyArcheologické pracoviště Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě vzniklo roku 2005, od téhož roku disponuje muzeum oprávněním na provádění archeologických výzkumů na území Pardubického kraje se zaměřením na okres Ústí nad Orlicí.

archeolog:
PhDr. David Vích
465 461 962
739 578 523
vich@muzeum.myto.cz

Činnost archeologa spočívá ve správě a budování archeologické podsbírky, terénní prospekci a provádění záchranných archeologických výzkumů.


Činnost archeologického pracoviště

Vědecká činnost se zaměřuje na oblast okresu Ústí nad Orlicí. Snahou je postihnout historický vývoj regionu v pravěku, středověku i novověku. V rámci tohoto regionu provádíme záchranné archeologické výzkumy. Jedná se o výzkumy na stavbách s komerčním využitím a o archeologický dohled nad individuální výstavbou. Tuto činnost provozujeme na základě pověření MK ČR a na základě dohody s AV ČR.


Zákony a památková péče

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě zajišťuje dle zákona 20/1987 Sb. v platném znění památkovou péči v oblasti archeologie především na území pověřených obcí Česká Třebová, Králíky, Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto a Žamberk. Z citovaného zákona vyplývá kromě jiného povinnost stavebníků předem ohlásit zamýšlené terénní zásahy (formuláře a zákon ke stažení viz. níže).

V oblasti archeologické památkové péče zajišťuje Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě zejména:
- odborná stanoviska (vyjádření ke stavební činnosti)
expertní listy ke kolaudaci
- záchranné archeologické výzkumy a dohledy při terénních zásazích v daném území

K žádosti o vyjádření je třeba v muzeu odevzdat:
- stručnou žádost o vyjádření ke stavebnímu povolení s přesným názvem stavební akce včetně lokace a adresou stavebníka
- kopii situačního plánku
- u rozsáhlejších staveb i kopii celkového plánu stavby

Inventární čísloprcPředmětLokalitaDatace
11- 23451038-39/65artefakt pískovcový Lanšperk - hrad vrcholný středověk - novověk
21- 762 až 771nemáartefakty železné Čáslav mladší doba hradištní
31- 1179 až 1180nemábojová koule Visconsin /USA/ neurčeno
41- 1042nemábrousek Domoradice neurčeno
51- 1488389-390/81brousek Tisová - Staré Mýto - Na Áronce vrcholný středověk - novověk
61- 1588396/81brousek Domoradice neurčeno
71- 1965nemábrousek Veselé neurčeno
81- 2085nemábrousek Vraclav raný středověk
91- 501nemábrusle Vysoké Mýto - cihelna u nádraží raný středověk
101- 2261nemábrusle Čáslav středověk
111- 1160nemácihla Svišťov (Bulharsko) 1. stol. př.n.l.
121- 271173/97cihla - zlomek Litice nad Orlicí - hrad vrcholný středověk
131- 2050nemáčelist lidská Vysoké Mýto - ul. Pelikánova neurčeno
141- 1549391/81čelist zvířercí Vysoké Mýto - náměstí Př. Ot. II., čp. 90 vrcholný středověk
151- 2062nemáčepel Pekla - za stodolou čp. 20 kultura s lineární keramikou
161- 2063nemáčepelka Pekla pravěk
171- 2090nemáčlánek architektonický Vraclav raný středověk
181- 668nemádiluviální kost Vysoké Mýto - cihelna u nádraží paleolit
191- 669nemádiluviální kost Vysoké Mýto - cihelna u nádraží paleolit
201- 666nemádisk Vysoké Mýto - Spálenec neurčeno
1  2  3  4  5  6       Další >>

Otevírací doba muzea
Po zavřeno
Út - Pá 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
So - Ne 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:00

© Matyáš Hájek - www.designhajek.cz

Sáčky do vysavače Půjčovna karavanů
Šemberova 125/I
566 01 Vysoké Mýto
muzeum@muzeum.myto.cz
tel.: 465 461 950