Language versionHvězda záhrobní: časopis pro spiritismus a vědy příbuzné


V Praze v listopadu 1894 začal nakladatel Jaroslav Janeček vydávat spiritistický časopis Hvězda záhrobní, jehož první ročník uchovává ve své knihovně i Regionální muzeum. Vycházel až do roku 1899, následovala čtyřletá pauza a od roku 1903 do roku 1907 byl vydáván pod názvem Nové slunce: časopis pro psychická studia a harmonický vývoj.
V prvním otiskl Jaroslav Janeček programové prohlášení svého časopisu:
„Nauky materialismu se přežily. Chtěly zrušiti principy věčnosti, kteréž jsou jádrem společnosti, politiky a náboženství, ale nedocílily více nežli lichosti a neplodnosti. Věda experimentální vedla učence mimovolně v říši sil duševních hypnotismem a sugescí na vzdálenosť. Zaleknuti nad výsledky vlastních svých zkušeností pokoušeli se materialisté je popříti. (…) Jedna čásť našeho listu obsahovati bude články, určené čtenářům, již ve studiích ocultní vědy obeznalým. Druhá čásť psána jest každému vzdělanci. Konečně třetí časť věnována bude poesii a novelám, které podají čtenářům poněkud nepřístupné otázky způsobem zábavným, což zajisté bude oceněno.“
Struktura jednotlivých čísel byla poměrně jednoduchá. Úvodní články se týkaly převážně teorie, vysvětlovaly jednotlivé pojmy z oblasti spiritismu a esoteriky, případně přinášely zprávy o nejnovějších trendech v okultních vědách. Následovaly kapitoly z dějin spiritismu a okultismu. Rubrika Z říše mrtvých přinášela krátké autentické zážitky spojené se světem zemřelých. Časopis uzavírala strašidelná novela otiskovaná na pokračovaní. Kromě výše zmíněných pravidelných rubrik obsahovala jednotlivá čísla i tzv. různosti (drobnosti), krátké zprávy z celého světa, seznam použitých vyobrazení, inzeráty a reklamy.
Je zajímavé, že některá čísla byla úřady zkonfiskována a nakladatel musel vydat číslo nové. Důvodem bylo hlavně „snižování učení a zařízení církve katolické tím, že se tvrdilo, že opustila čisté učení Kristovo, ctění sv. Ducha zradila a že se pachtí jen za hmotnými prospěchy.“

Barbora Horáková, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

Otevírací doba muzea
Po zavřeno
Út - Pá 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
So - Ne 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:00

© Matyáš Hájek - www.designhajek.cz

Sáčky do vysavače Půjčovna karavanů
Šemberova 125/I
566 01 Vysoké Mýto
muzeum@muzeum.myto.cz
tel.: 465 461 950