Language version


Historické země Koruny české

leden, únor
Prostory muzea
cyklus přednášek; třetí proběhne 8. března 2007


III. muzejní ples

17. března
Společenský sál M-klubu


Město jako malované

7. dubna 2007 od 10:00
Budova muzea
Výtvarná dílnaSvět automobilů očima dětí

do 18. května 2007
Výtvarná soutěž v rámci akce Sodomkovo Vysoké Mýto.


Sodomkovo Vysoké Mýto

červen
Festival věnovaný geniálnímu automobilovému designérovi a karosáři Josefu Sodomkovi v retro stylu 30. let 20. století.


Konec prázdnin s pohádkou na muzejním dvorku

27. srpen – 31. srpen, vždy od 17:00
Loutková představení nejen pro děti.


Prázdniny v muzeu

27. srpna - 31. srpna
Příměstský tábor pro děti se zájmem o historiiVesnické technické objekty 2007

9. - 11. října
Seminář


Ve stínu římské říše

2. listopadu v 18:00 hod.
ZŠ v Cerekvici nad Loučnou
Přednáška


Cestovatelský festival

26. listopadu - 30. listopadu 2007
Přednášková místnost muzea
Začátky přednášek vždy v 18:00 hod. Vstupné 25,- Kč.


Jak si hrají jinde

17. listopadu 2007 od 14.00 do 17.00
Prostory muzea
Tvořivá dílna


Hravé Vánoce

4. prosince – 21. prosince 2007
Prostory muzea
Tvořivá dílnaVánoční jarmark

10. – 14. prosince 2007Historické země Koruny české - Slezsko


datum konání: 25.ledna 2007 od 18:00
Místo konání: Přednáškový sál muzea

První z cyklu přednášek o zemích, které s námi v různých obdobích dějin tvořili jeden státní celek, spojený korunou českého panovníka. Tato přednáška se bude týkat historie a kultury slezských krajů, okolností jejich přidružení k českému států a u většiny z nich také okolnosti jejich odtržení. Zmínka padne i o jejich současné situaci a také o vyhlídkách do budoucna.
V příštích měsících budou následovat přednášky o dalších državách českých králů, Kladsku a Lužici. Příležitost osobně navštívit místa a oblasti zmiňovaná v přednáškách účastníkům nabídnou zájezdy do Kladska a Lužice, provázené odborným slovem Doc. PhDr. Jana Klímy.


Historické země Koruny české - Kladsko


datum konání: 15.února 2007 od 18:00
Místo konání: Přednáškový sál muzea

Druhá z přednášek cyklu "Historie zemí Koruny české" bude věnována Kladsku, dnes příhraničnímu kraji na území Polska, pro český stát ztracenému v prusko-rakouských válkách. Téma přednese Doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc. z Univerzity Hradce Králové.
Příležitost navštívit Kladsko osobně nabídne účastníkům jednodenní zájezd 21. dubna, provázený výkladem Doc. PhDr. Jana Klímy.


Historické země Koruny české - Lužice


datum konání: 8.března 2007 od 18:00
Místo konání: Přednáškový sál muzea

Třetí část cyklu přednášek Regionálního muzea "Historie zemí Koruny české" se bude zabývat zeměmi Horní a Dolní Srbské Lužice. Lužičtí Srbové jsou dnes nejmenším slovanským etnikem, zápasícím o svoji národní existenci. První zmínka o nich sahá do dob Sámovy říše, kdy jejich kníže Děrvan byl spojencem našich předků proti říši germánských Franků, jedna ze zpráv nejnovějších mluví o rušení jejich škol v spolkovém Sasku. Přednášku přednese Prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc. z Univerzity Karlovy v Praze.
Navazující akcí bude dvoudenní zájezd 19. – 20. května, provázený členem Společnosti přátel Lužice Radkem Čermákem.

Otevírací doba muzea
Po zavřeno
Út - Pá 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
So - Ne 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:00

© Matyáš Hájek - www.designhajek.cz

Sáčky do vysavače Půjčovna karavanů
Šemberova 125/I
566 01 Vysoké Mýto
muzeum@muzeum.myto.cz
tel.: 465 461 950