nejblíže konané akce

2019

Měsíc knihy a databáze ČTK

Aktuálně
6. 3. 2019

V březnu 2019 můžete v rámci měsíce knihy v naší badatelně nahlédnout do databáze ČTK ProFakta.

Mozaika tradiční lidové kultury Pardubického kraje

výstava
4. 3. 2019

4. 3. 2019 - 21. 4. 2019

Výstava v přednáškové místnosti muzea představuje významné fenomény lidové kultury, které byly pro svoji jedinečnost zapsány na krajský seznam nemateriální kultury a dodnes se udržují.

Přednáška: Keltské mincovnictví ve 3. a 2. století v Čechách

veřejné
2. 4. 2019

2. 4. 2019   17.00-18.30 hodin

Přednáška představí zcela nový pohled na počátky a starší fázi mincovnictví na českém území s přihlédnutím k situaci v oblasti koridoru Jantarové stezky.

přednášející: PhDr. Jiří Militký, Ph.D.

Výzva – vysokomýtský skauting

veřejné
26. 11. 2018

26. 11. 2018 - 31. 7. 2019

V souvislosti s přípravou výstavy o vysokomýtském skautingu hledáme jakékoli materiály a informace pamětníků (časopisy, stejnokroje, kroniky, fotografie, trojrozměrné předměty).

Sodomka

Sodomka

Carrosserie Sodomka Vysoké Mýto

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě ve spolupráci se Společností přátel Carrosserie Sodomka 
založilo v roce 2007 novou tradici - festival Sodomkovo Vysoké Mýto. Festival je věnovaný vynikajícímu 
automobilovému designérovi a karosáři, vysokomýtskému rodákovi Josefu Sodomkovi, který svojí invencí, 
originalitou a smyslem pro eleganci učinil ze značky Carrosserie Sodomka vlajkovou loď 
československého karosářství 30. a 40. let 20. století.

zjistit více

Stratílek

hasičská expozice z produkce firmy

V roce 2017 došlo k rozšíření expozice V. Ig. Stratílek. Oproti dosavadní malé expozici nabízí nová 
expozice nejen představení většího počtu hasičské techniky z produkce firmy Stratílek a jejich pokračovatelů, ale především naznačuje technický vývoj a v neposlední řadě ukazuje, že i tato technika má své designové řešení, které se vyvíjelo a odráželo dobové trendy. Zvídavý návštěvník si jistě povšimne zajímavých změn hasičských karosérií.

zjistit více