Komentovaná prohlídka výstavy Nevěsty z jiných světů. Cizinky v nás.

Informace:

Výstavou provede a na zajímavosti upozorní autorka výstavy Mgr. Kristýna Urbanová z ateliéru Jak obléci pračlověka.

Další komentované prohlídky 7. 4. a 21. 4. 2019 od 14:00