Mozaika tradiční lidové kultury Pardubického kraje

Informace:

Výstava představuje významné fenomény lidové kultury, které byly pro svoji jedinečnost zapsány na krajský seznam nemateriální kultury a dodnes se udržují. Možná bude pro návštěvníky překvapivým zjištěním skutečnost, že na území Pardubického kraje se vyskytují obyčeje s názvy Vodění jidáše, stavění Velikonočního stromu a pořádání Velikonočního věnečku nebo významná tradice amatérského loutkářství. Další oblastí, kterou výstava přibližuje, je znalost tradičních řemeslných postupů – například výroby dýmek, dřevěných hraček nebo ručního tkalcovství. Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě předložilo dvě nominace do Seznamu tradiční lidové kultury Pardubického kraje – Jan Rejman (řezbář) a Tradiční strom a věneček ve Střemošicích – obě nominace byly úspěšně schváleny.

Doprovodný program pro školní návštěvy je zaměřen na seznámení s unikátním zvykem dodnes udržovaným i v okolí Vysokého Mýta – velikonoční klapání a obchůzka s maskou jidáše.