Nevěsty z jiných světů. Cizinky v nás.

Informace:

Tisíce let historie pohledem žen, které odešly za největší změnou svého života.

Komentované prohlídky 24. 3., 7. 4. a 21. 4. 2019 od 14:00

Výstavou provede a na zajímavosti upozorní autorka výstavy Mgr. Kristýna Urbanová.

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě představuje veřejnosti výstavu o osudech šesti žen a obdobích, ve kterých se jejich příběhy odehrály. Výstavu s názvem „Nevěsty z jiných světů. Cizinky v nás.“ jsme zahájili 24. 2. 2019 ve 14 hod., nechyběl hudební doprovod vysokomýtské kapely Gri - Gri a komentovaná prohlídka od autorů výstavy. Občerstvení na vernisáži zajistili sponzoři Městský pivovar Kujebák Vysoké Mýto a Řeznictví Sloupnice s. r. o., děkujeme.

Originální archeologickou výstavu bez archeologických artefaktů, založenou na rekonstrukcích a replikách realizoval ateliér Jak obléci pračlověka ( www.jakoblecipracloveka.cz ) v čele s Mgr. Kristýnou Urbanovou. Výstava nahlíží do šestice období od neolitu, přes dobu bronzovou a stěhování národů až po raný středověk. Na základě archeologických nálezů a historického poznání výstava představuje osudy několika žen, jejichž ostatky a vybavení hrobů nám pomáhají odhalit jejich životní příběhy a tajemství dávné minulosti.

Tato výstava má premiéru právě v našem muzeu.

 

Doprovodný program

Několik fotografií z návštěvy jedné za tříd: https://youtu.be/w6bDfjO0Dpw

Doprovodný program pro školy s názvem: „Archeologický program aneb jak vzniká historie“ se dělí na tři části:

1. vysvětlení, jak jsme dospěli k informacím, které o historii máme (pomocí ukázek):

a) „ukázka hrobu“ – lidské ostatky doplněné o drobnosti z výbavy hrobu, kde si lze jednu z archeologických situací přímo ukázat

b) pískoviště imitující odpadní jamu, ve které si děti budou moci sami vyhrabávat předměty (střepy, kosti atd.)

- nad ukázkami se pobavíme o tom, co z naši minulosti lze dohledat a o čem to vypovídá (Principem jednoduchých otázek a odpovědí: Našli jste nějaké kosti a nějaká zrnka obilí, co nám to prozrazuje? atd.)

 

2. komentovaná prohlídka výstavy, která obsahuje tato období:

neolit; doba bronzová; Keltové; Germáni a Řím; doba stěhování národů; raný středověk

- základní informace k vyjmenovaným obdobím (po domluvě se můžeme zaměřit na nějaké vybrané období), zdůraznění konkrétních nálezů a co nám dokládají

- podávané informace přizpůsobujeme stáří dětí a studentů

- ve výstavě si lze také vyzkoušet tkaní na hřebenovém stávku nebo účes ve stylu doby bronzové

 

3. výroba přívěsku nebo náramku z měděného drátu

- výrobek dětem zůstane

 

- délka programu 45 – 60 min.

- při objednání programu se lze domluvit na detailech - můžete si také vybrat pouze část programu

- vhodné pro MŠ, 1. i 2. stupeň ZŠ i SŠ – nesnažíme se děti zahltit množstvím informací, našim cílem je dojít hravou formou k porozumění

 

program prosím objednávejte přímo u muzejního pedagoga (Petry Zeidlerové) na kontaktech:

+420 465 461 965

zeidlerova@muzeum-myto.cz