Přednáška: Boj o hranice 1918 – 1919

Informace:

Hned na začátku své existence muselo Československo obhájit nově vytyčenou hranici a uchovat si územní integritu. V poválečném evropském chaosu to nebyl úkol jednoduchý a neobešel se bez obětí. Mladá republika zpočátku nedisponující svoji armádou musela zpacifikovat odbojné německé obyvatelstvo v pohraničí, následně si obhájit ve střetu s Polskem oblast Těšínska a nakonec se pustit do krvavého konfliktu s Maďarskem o Slovensko a Podkarpatskou Rus. Jak tyto boje probíhaly, kdo se jich účastnil a kdo je podporoval a jak významnou roli v nich sehráli vojáci vysokomýtských pluků? To jsou jen některé otázky, na které přednáška doplněná dobovými fotografiemi odpoví.

Přednášející: Mgr. Jiří Junek, ředitel RMVM

Začátek přednášky v 18:00 hod.