Přednáška: Keltské mincovnictví ve 3. a 2. století v Čechách

Informace:

přednášející: PhDr. Jiří Militký, Ph.D.

Přednáška navazuje na novou publikaci a zabývá se keltským mincovnictvím v Čechách v průběhu 3. a 2. století před Kristem. V rámci monografického zpracování tématu se podařilo shromáždit celkem 715 mincí, které byly katalogizovány v typologických přehledech a v případě importovaných ražeb v katalogu nálezů z českého území. Přednáška představí zcela nový pohled na počátky a starší fázi mincovnictví na českém území s přihlédnutím k situaci v oblasti koridoru Jantarové stezky, tedy v regionech mezi Slezskem a rakouským Podunajím. Zvláštní pozornost bude věnována statérům typu Niké, které reprezentují nejstarší typ keltských mincí ve střední Evropě, jejichž původ lze hledat také na českém území.