Přednáška: Králický nález a zlato v peněžním oběhu té doby

Informace:

přednášející: prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.

Přednášející seznámí posluchače s obsahem nejnovějšího nálezu zlatých dukátů, který obohatil numismatickou sbírku vysokomýtského musea. Vysvětlí roli zlatých mincí v peněžním oběhu raně novověké Evropy v kontextu tehdejšího obchodu s drahými kovy, a to především ve  vztahu k soudobým mincím stříbrným.