Přednáška: „Třicátníci v osmatřicátém“

Informace:

Přednáška pojednávající o přípravách Republiky Československé na válečné střetnutí v průběhu 30. let, o dramatických událostech roku 1938 z pohledu československých ozbrojených sborů a bojů o hranice v průběhu podzimu téhož roku. Přednáška je pořádána ku 80. výročí mnichovské kalvárie prvního československého státu. Časová náročnost cca 100 minut.

Přednášející: Mgr. Jan Hrubecký, pracovník RMVM, člen Československé obce legionářské Hradec Králové

Začátek přednášky v 18:00 hod.