Program pro školy: Za svitu loučí

Informace:

Pro objednané školní skupiny je připraven doprovodný program. Žáci se seznámí s pověstmi, způsoby jejich vzniku a šíření mezi generacemi. Množství takto získaných informací a vyplněný pracovní list, který jim zůstane, může sloužit jako impulz pro studenty i pedagogy dále pracovat s materiály a podnítit k vlastnímu bádání.

Program je vhodný pro MŠ, 1. i 2. stupeň ZŠ a SŠ – vždy přizpůsobený věku a schopnostem dětí.

Lektorkami programu jsou Soňa Krátká - autorka výstavy a Petra Zeidlerová – muzejní pedagog.

V případě zájmu je možno se na program objednat už od 8 hod. ráno, popřípadě i v pondělí – záleží na domluvě s lektorkou.

Kontaktovat můžete lektorky, případně pokladnu muzea:

Soňa Krátká: tel. +420 465 461 958, kratka@muzeum-myto.cz

Petra Zeidlerová: +420 465 461 965, zeidlerova@muzeum-myto.cz

pokladna: osobně a tel. +420 465 461 952