Za svitu loučí

Informace:

Rukopis Antonína Hlineckého (1858 – 1938), rodáka z nedaleké Skutče zůstal od roku 1925 uložen v archivu vysokomýtského muzea. Před nedávnem došlo k přepisu dílka a k rozšíření pověstí v něm sepsaných do okolích příslušných lokalit širšího vysokomýtska. K rukopisu se vztahují dvě složky doprovodných materiálů – slohové práce školních dítek. Antonín Hlinecký, profesí pedagog a později školní inspektor, totiž spatřoval veliký smysl v sbírání místních skazek, své žáčky opakovaně nabádal k takové činnosti. Další pověsti pak pro Hlineckého sbírali přátelé.

Výstava v přednáškovém sále Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě představí nejen rukopis ale také další podklady k dílu. Vzhledem k citlivosti originálních archiválií bude výstava kratší, než bývá v muzeu obvyklé.

Místo tradiční vernisáže nabízíme návštěvníkům v neděli 13. ledna 2019 od 15. 00 do 17.00 hodin zpřístupnění veřejné čítárny – k nahlédnutí budou připravena díla Antonína Hlineckého a další tituly s tématem pověstí.

Pro objednané školní skupiny je připraven doprovodný program. Žáci se seznámí s pověstmi, způsoby jejich vzniku a šíření mezi generacemi. Množství takto získaných informací a vyplněný pracovní list, který jim zůstane, může sloužit jako impulz pro studenty i pedagogy dále pracovat s materiály a podnítit k vlastnímu bádání.