Publikace

Fotografie

Jiřík představuje Vysokomýtsko

Historie Vysokomýtska představená netradiční formou. 

Rozsah 16 stran textu a ilustrací (od Marty Hoškové), cena 39,- Kč, vydalo RMVM 2018.

Automobilové a autobusové karoserie Sodomka na podvozcích zahraničních značek

Jan Černý a kolektiv
​Monografie mapujícíc karosářskou práci vysokomýtského designéra Josefa Sodomky na podvozcích zahraničních automobilů..

Vydalo RMVM 2016. 294 stran, cena 490 Kč.

V rámci systematického zpracovávání pramenů k významné vysokomýtské karosárně Josefa Sodomky vydalo Regionální muzeum již VII. díl z této edice. Monografie popisuje na více než 350 fotografiích, návrhových výkresech, technické dokumentaci či dalších materiálech výrobu karoserií na podvozcích zahraničních firem.

Fotografie

Automobily Jawa, Walter a "Z" s karoseriemi Sodomka

Jan Černý a kolektiv
Monografie mapujícíc karosářskou práci vysokomýtského desighnéra Josefa Sodomky na podvozcích automobilů Jawa, Walter a "Z".
Vydalo RMVM 2014, 204 stran, nová cena 400 Kč.

Fotografie

Automobily a autobusy Škoda s karoseriemi Sodomka

Jan Černý, Martin Štěpán
Monografie mapující karosářskou práci Josefa Sodomky na podvozcích autmobilů a autobusů Škoda. Unikátní dobové fotografie a dokumentace.
Vydalo RMVM 2011, 524 stran, cena 550 Kč.

Automobily Praga s karoseriemi Sodomka

Jan Černý, Martin Štěpán
Monografie mapující karosářskou práci Josefa Sodomky na podvozcích autmobilů a autobusů Praga.
Vydalo RMVM 2009, nová cena 370 Kč.

Fotografie

C. a K. vzpomínky na vysokomýtskou posádku aneb Trocha sousedské historie

Rukopis vysokomýtského rodáka Jaroslava Fidlera s názvem Trocha sousedské historie. 
Vydalo RMVM 2013, 85 stran, 199 Kč.

Dlouhá desetiletí ležel v muzejním archivu rukopis vysokomýtského rodáka Jaroslava Fidlera s názvem Trocha sousedské historie. V nich autor vypsal svoje vzpomínky z dětství, které měl na vysokomýtskou vojenskou posádku v dobách Rakouska-Uherska. Autor sám snad ani netušil, jak v tomto kouzelném dílku dokonale zachytil ducha a atmosféru malého východočeského městečka Vysokého Mýta na přelomu 19. a 20. století a jeho přerod ve významné posádkové město. Nám – budoucím generacím tak poskytl jedinečný zdroj poznání o všech aspektech vývoje a života místní posádky. Svým barvitým vyprávěním učinil obraz vojenského Vysokého Mýta plastičtějším a my se můžeme s patřičnou dávkou nostalgie zcela reálně vrátit do časů, které nám v mnohém dnes přijdou tak nějak lepší a hezčí. 
Kniha je opatřena krátkým medailonem o autorovi a zejména pak místním a věcným rejstříkem vojenské terminologie, který vysvětluje vojenské pojmy obsažené v rukopise, jako např. kádr, zeměbrana, honvédi, dragouni či švadrona…atd.

.

Korespondence A. V. Šembery - Listy Palackému

Zdeněk Fišer
Zpracování Šemberovy korespondence, I díl.
Vydalo OMVM 2002, 160 stran, ilustrace v textu, cena 120 Kč.

Mezi významné osobností 19. století náležel Alois Vojtěch Šembera (1807-1882), vysokomýtský rodák. Spojujeme s ním počátky a rozvoj národně českého života na Moravě, známe jej jako právníka, historika, jazykovědce i pedagoga, který působil na stavovské akademii v Olomouci a na univerzitě ve Vídni. Zanechal po sobě rozsáhlou pozůstalost, především osobní korespondenci, z níž však bylo dosud čerpáno badateli jen málo, přestože je pro onu dobu prvořadým informačním zdrojem.
Editor Zdeněk Fišer vybral pro první svazek vzájemnou korespondenci A. V. Šembery s Františkem Palackým a pro druhý svazek korespondenci s Antonínem Bočkem, Vincencem Brandlem, Matějem Mikšíčkem a Františkem Skopalíkem. Třetí svazek obsahuje korespondenci s Františkem Klácelem.

Korespondence A. V. Šembery - Listy slovenským přátelům

Zdeněk Fišer
Zpracování Šemberovy korespondence - V. díl
Vydalo RMVM 2007, 240 stran, cena 150 Kč.

Korespondence A. V. Šembery - Listy moravským přátelům

Zdeněk Fišer
Zpracování Šemberovy korespondence, II. díl.
Vydalo OMVM 2002, 202 stran, ilustrace v textu, cena 150 Kč.

Mezi významné osobností 19. století náležel Alois Vojtěch Šembera (1807-1882), vysokomýtský rodák. Spojujeme s ním počátky a rozvoj národně českého života na Moravě, známe jej jako právníka, historika, jazykovědce i pedagoga, který působil na stavovské akademii v Olomouci a na univerzitě ve Vídni. Zanechal po sobě rozsáhlou pozůstalost, především osobní korespondenci, z níž však bylo dosud čerpáno badateli jen málo, přestože je pro onu dobu prvořadým informačním zdrojem.
Editor Zdeněk Fišer vybral pro první svazek vzájemnou korespondenci A. V. Šembery s Františkem Palackým a pro druhý svazek korespondenci s Antonínem Bočkem, Vincencem Brandlem, Matějem Mikšíčkem a Františkem Skopalíkem. Třetí svazek obsahuje korespondenci s Františkem Klácelem.

Korespondence A. V. Šembery - Listy Klácelovi

Zdeněk Fišer
Zpracování Šembeerovy korespondence, III. díl.

Vydalo RMVM 2003, 320 stran, ilustrace v textu, cena 150 Kč.

Mezi významné osobností 19. století náležel Alois Vojtěch Šembera (1807-1882), vysokomýtský rodák. Spojujeme s ním počátky a rozvoj národně českého života na Moravě, známe jej jako právníka, historika, jazykovědce i pedagoga, který působil na stavovské akademii v Olomouci a na univerzitě ve Vídni. Zanechal po sobě rozsáhlou pozůstalost, především osobní korespondenci, z níž však bylo dosud čerpáno badateli jen málo, přestože je pro onu dobu prvořadým informačním zdrojem.
Editor Zdeněk Fišer vybral pro první svazek vzájemnou korespondenci A. V. Šembery s Františkem Palackým a pro druhý svazek korespondenci s Antonínem Bočkem, Vincencem Brandlem, Matějem Mikšíčkem a Františkem Skopalíkem. Třetí svazek obsahuje korespondenci s Františkem Klácelem.

Korespondence A. V. Šembery - Listy českým přátelům

Zdeněk Fišer
Zpracování Šembereovy korespondence, IV. díl.
Vydalo RMVM 2004, 299 stran, ilustrace v textu, cena 150 Kč.

Mezi významné osobností 19. století náležel Alois Vojtěch Šembera (1807-1882), vysokomýtský rodák. Spojujeme s ním počátky a rozvoj národně českého života na Moravě, známe jej jako právníka, historika, jazykovědce i pedagoga, který působil na stavovské akademii v Olomouci a na univerzitě ve Vídni. Zanechal po sobě rozsáhlou pozůstalost, především osobní korespondenci, z níž však bylo dosud čerpáno badateli jen málo, přestože je pro onu dobu prvořadým informačním zdrojem.
Editor Zdeněk Fišer vybral pro první svazek vzájemnou korespondenci A. V. Šembery s Františkem Palackým a pro druhý svazek korespondenci s Antonínem Bočkem, Vincencem Brandlem, Matějem Mikšíčkem a Františkem Skopalíkem. Třetí svazek obsahuje korespondenci s Františkem Klácelem.

Osobnosti vojenského odboje 1939–1940 ve Vysokém Mýtě

Kouhout R. - Junek J.
Podrobné vojenské životopisy bývalých důstojníků Československé armády.
Vydalo RMVM 2004, 60 stran, 37 obrázků, cena 99 Kč

Drobná publikace přináší podrobné vojenské životopisy bývalých dvaceti dvou důstojníků Československé armády, kteří za první republiky sloužili ve vysokomýtské posádce a kteří se aktivně podíleli na boji proti nacizmu. Vedle známých osobností domácího odboje jakými jsou generálové Závada a Svatoň zde například najdeme i jména dnes již zcela zapomenutých důstojníků působících v zahraničních armádách. Soubor biografií vznikl u příležitosti odhalení bronzové pamětní desky padlým vysokomýtským důstojníkům v době II. světové války, která byla umístěna na bývalých Beranových kasárnách ve Vysokém Mýtě 27. října 2004.

Vysokomýtské zvony

René Klimeš
Skládačka mapující historii zvonů ve Vysokém Mýtě
Vydalo RgM VM a Město VM 2003, cena 20 Kč

Doprovodná publikace vydaná u příležitosti stejnojmenné výstavy, dvoustranná skládačka formátu A3, 11 černobílých a barevných fotografií, křídový papír.
Publikace mapuje neobvykle pestré a bohaté dějiny zvonů ve Vysokém Mýtě včetně nového dvoutunového zvonu zavěšeného do věže chrámu sv. Vavřince v dubnu 2003.
(Vydalo Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě ve spolupráci s Městem Vysoké Mýto.)

Teď nebo nikdy

Vera Sekotová
Publikace o legionářích z okresu Ústí nad Orlicí.
Vydalo OMVM 2000, 60 stran, cena 75 Kč.

Tradice ústeckého mariánského obrazu

Věra Sekotová
Skládačka pojednávající o mariánském obrazu.
Vydalo OMVM 1996, 10 stran, 10 vyobrazení, cena 5 Kč.

Počátky vysokomýtského muzea a rodina Škorpilů - Suplementum 1 Vlastivědného sborníku

Hanka Skalická
Ústí nad Orlicí 1998. Monografie, publikace zaměřená na počátky vysokomýtského muze (1871) v souvislosti s rodinou Škorpilů s důrazem na osobnost V. V. Škorpila (1851 - 1924)
58 stran, 38 černobílých fotografií, hlazený papír, cena 30 Kč.