Sborníky

Sborník na paměť 50. výročí úmrtí Otmara Vaňorného 

Sborník referátu z mezinárovní vědecké konference konané v OMVM v listopadu 1996.
Vydalo OMVM 1997, 340 stran, cena 30 Kč.

Vlastivědný sborník č. 9, 10, 11, 12

Sborník Státního okresního archivu a OMVM.
Cena 10 - 20 Kč.