Veřejné zakázky

Na základě Zákona o zadávání veřejných zakázek č.134/2016 Sb. a interní směrnice Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě o zadávání veřejných zakázek jsou na tomto místě zveřejňovány veškeré nabídky na nákup materiálu či služeb přesahujících částku 200 000,- Kč.


V současné době není vyhlášena žádná veřejná zakázka.