Veřejné zakázky

Na základě zákona č.137/2006 o veřejných zakázkách a interní směrnice Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě o zadávání veřejných zakázek jsou na tomto místě zveřejňovány veškeré nabídky na nákup materiálu či služeb přesahujících částku 200 000,- Kč.


V současné době není vyhlášena žádná veřejná zakázka.