Akce pro veřejnost

Vánoční jarmark v muzeu

Přijďte si vyzkoušet svoji zručnost pod vedením mistrů svého řemesla a nasát předvánoční atmosféru.

Procházka s archeologem

Výlet na Hrádníky - pravěké hradiště a středověký hrádek v k.ú. Zářecké Lhoty